Fiscale afschrijving

10 December 2018 243 keer bekeken 5 minuten leestijd
img

Ziet u door de bomen het bos nog? U zoekt een leaseauto en wil de auto ook privé gebruiken. Maar wat is fiscale afschrijving? Belangrijk daarbij is te begrijpen wat het verschil is tussen operational lease en financial lease. Farial Karimi-Walibabak is belastingadviseur bij KroeseWevers en legt het u uit.

Fiscale afschrijving op uw auto

Voor de afschrijving dient onderscheid te worden gemaakt tussen operational lease en financial lease. Operational lease wordt fiscaal gezien als huren, waardoor de auto geen bedrijfsmiddel voor de onderneming vormt. Er kan dus ook niet worden afgeschreven.
Bij financial lease draagt de onderneming alle financiële risico’s en hoort de auto wel tot het ondernemingsvermogen. Hierdoor kan er net als bij een auto in eigendom afgeschreven worden over de waarde. De auto komt op de balans voor de aanschafwaarde. Gezien een auto een roerende zaak betreft, wordt deze normaliter in 5 jaar afgeschreven. Om de waarde van de afschrijving te bepalen houd je rekening met de restwaarde. De formule om de jaarlijkse afschrijving te berekenen is: (aanschafwaarde -/- restwaarde) / vijf jaar afschrijvingsperiode.

Investeringsaftrek

Ook hier geldt een onderscheid tussen operational en financial lease. Alleen bij financial lease draagt de onderneming alle financiële risico’s en heeft derhalve recht op investeringsaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen in een bepaald jaar. Let op: investeringsaftrek kan niet worden geclaimd voor personenauto’s.

BTW bij financial lease

Financial lease is een vorm van financiering. Wanneer het contract is aangegaan met de leasemaatschappij, ontvangt men een factuur voor de ‘koop’ van de auto. Vervolgens verleent de leasemaatschappij een financiering voor het bedrag van de factuur minus de BTW. De BTW dient de onderneming te voldoen. Deze BTW kan echter wel teruggevraagd worden bij de aangifte omzetbelasting. De overige kosten, zoals de onderhoudskosten, zullen belast zijn met BTW. Ook deze BTW kan worden teruggevraagd.

Is financial lease geschikt voor een ZZP’er?

Financial lease is een vorm van financiering. Het is dus van belang dat men als ondernemer vooraf beoordeeld of het geld voor de aanschaf van een auto aanwezig is. Mocht het geld niet aanwezig zijn of benodigd zijn voor het doen groeien van de onderneming, dan is financial lease een mooie oplossing.

Kosten naast financial lease

Naast het maandelijks bedrag (rente en aflossing) dat verschuldigd is aan de leasemaatschappij, draagt de onderneming ook de overige kosten. Denk hierbij aan de wegenbelasting, verzekeringen, onderhoud en reparatie. Natuurlijk komen ook de kosten voor brandstof voor rekening van de onderneming.